Platforma Edukacyjna Daniela Koniecznego

Krzysztof Kutrzeba

Podczas szkolenia z Danielem nauczyłem się jak realizować swoje cele, jak planować. Poznałem techniki, których dotąd nie znałem. Wiem jak kontrolować reakcję by wynik zawsze okazał się dodatni! Zawsze kiedy jestem słabszy, uczę się jak być silniejszym!

Krzysztof Kutrzeba